​Midt Vest VVS ApS - Hos Midt Vest VVS tænker vi på miljøet

Økonomisk, miljøvenlig og pålidelig drift

Vitoplex 300
Vitoplex 300 kan som tre-trækskedel med sine anerkendte flervæggede konvektionshedeflader tilbyde en ekstra økonomisk, miljøvenlig og pålidelig drift.

Den integrerede hurtigvarmnings-funktion Therm-Control gør en seperat returtemperaturhævning fuldstændig overflødig.

Flervæggede konvektionsfalder af Triplex-rør
De flervæggede konvektionshedeflader i Vitoplex 300 består af stålrør, der er skubbet ind i hinanden og presset varmeledende sammen.

Det indvendige rør har med sine foldede ribber på langs en varmeflade, der er 2,5 gange større end glatte rør. Varmegennemgangen er - primært pga. forskellige afstande mellem de sammenpressede steder - doseret på en sådan måde, at det bagerste område af Triplex-rørene, der gennemstrømmes af mindre varme forbrændingsgasser, afgiver mindre varme til kedelvandet.

På den måde forbliver overfladetemperaturen over dugpunkt-temperaturen, dannelsen af kondensvand modvirkes, og korrosionsskader undgåes.
 
1 Kedel- og varmekredsregulering
2 Tredje røggastræk (som flervægget konvektionshedeflade.
3 Andet røggastræk
4 God vandpassage
5 Brændkammer (første træk)
6 Højeffektiv isolering
7 Vitoflame 100 Unit olie-blæsebrænder
Profitér af disse fordele:
 
 • Lavtemperatur olie-/gaskedel 80 til 1750 kW.  
 • Flervæggede konvektionshedeflader for høj driftssikkerhed og lang levetid.  
 • Normnyttegrad: 96%. Normnyttegraden øges op til 12% ved kondenserende drift med røggas-/vandvarmeveksler i rustfrit stål Vitotrans 333.  
 • Tre-træks kedel med lav brændkammer-belastning, hvilket resulterer i miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner.  
 • Ingen min. kedelvandsvolumenstrøm nødvendig - god vandpassage og stort vandindhold giver god selvcirkulation og en sikker varmeoverførsel - forenklet hydraulisk integrering.  
 • Integreret hurtigopvarmnings-funktion Therm-Control for let hydraulisk integrering - der er hverken brug for returhævningspumpe eller returtemperaturhævning.  
 • Kompakt konstruktion for let ind-bringning og lav opstillingshøjde - vigtigt i forbindelse med modernisering.  
 • Lange brændetider og færre opstarter pga. stort vandindhold skåner miljøet.  
 • Et ekstra fremløbs-mellemstykke er ikke nødvendigt, da de tilslutninger, der kræves til tilslutning af det sikkerheds-tekniske udstyr, forefindes på kedlen.  
 • Optimal forbrænding og lave skadestofemissioner med olie-/gas-blæsebrænder indtil 226 kW, der er tilpasset, færdig forbundet og forsynet med stik.  
 • Let og hurtig montage med varmekreds-fordelingssystem Divicon indtil 285 kW.  
 • Røggassamlekassen er ikke svejset direkte på den vandberørte kedelvæg men på det Triplex-rør, der stikker ud fra kedlen. Det modvirker, at røggassen kondenserer.  
 • Fra 575 kW med kedelafdækning som gangbro - letter montage og service.  
 • Det kommunikationsegnede, digitale reguleringssystem Vitotronic sikrer varmeanlæggets økonomiske og sikre drift.  
 • Skræddersyet til alle behov dækker det alle kendte reguleringsstrategier og anvendelser.  
 • Standardiseret LON giver mulighed for komplet integrering i CTS/BMS-systemer.  
 • Mulighed for fjernovervågning via internet, TeleControl med Vitocom og Vitodatasamt integrering i Vitocontrol kontrolskab.
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitoplex

Midt Vest VVS ApS

Industriarealet 8, 6990 Ulfborg

​Telefon: ​9749 2391 / 4098 0891

Miljørigtige VVS-løsninger

Hos ​Midt Vest VVS ApS tænker vi på miljøet.

Hvis du eller dit firma leder efter en grøn VVS-løsning, så er i komme til det rette sted. Vi klare alt fra den rådgivende process til selve installationen.​

Læs mere om Grøn Energi